Marnixring Antwerpen Hanze

Red Star Line project


Naar aanleiding van onze 4e lustrumviering, in 2005, werd een project opgestart om de schitterende collectie over de historische Red Star Line van Robert Vervoort te verwerven en de diverse initiatieven rond deze merkwaardige rederij en de emigratie uit Vlaanderen en Europa te ondersteunen.

Hiertoe werd de vzw De Vrienden van de Red Star Line opgericht.

Sponsors werden aangezocht voor de financiële onderbouw.

Dank zij hun steun werd de collectie begin 2010 helemaal verworven.

De Red Star Line-collectie van Robert Vervoort bevat meer dan vijfduizend items - van bagagetickets, over affiches, plannen, foto’s, gebruiksvoorwerpen en gadgets, tot de oprichtingsakte van de maatschappij. Het is de belangrijkste Red Star Line-collectie ter wereld.

Een eerste gedeelte van de collectie werd gebruikt voor het inrichten van het Red Star Line Museum, dat op 27 september 2013 werd geopend.

In 2015 werd ook de rest van de collectie door de Stad Antwerpen in depot genomen.


Samen met Marnixring Antwerpen Hanze organiseert de vzw regelmatig nocturnes in het museum.

(placeholder)

Sponsors


ABT ● Allia/Erik Roose ● Arcade ● Axa Bank & Verzekeringen

● Balie 21 ● BNP Paribas Fortis ● Cepa ● Drukkerij Kartonnage Baskerville

● Fednav Group Canada ● Flamea ● Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

● Green Shore Consulting ● L’Idéal ● Marnixring Antwerpen Hanze ● MSC Belgium

● Nova Natie ● PSA Antwerpen ● Robert Vervoort ● Uitgeverij Pandora

● Voka-Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland ● Wijngaard Natie ● Zuidnatie

(placeholder)


Ontdek de topstukken van onze collectie in het

RED STAR LINE MUSEUM

Het Red Star Line Museum vertelt op de authentieke plek van de historische rederij op het Antwerpse Eilandje, aan de hand van persoonlijke verhalen van landverhuizers in de 20ste eeuw, een universeel verhaal over hoop, dromen en de zoektocht naar geluk. 


De originele gebouwen van de rederij werden met zorg gerestaureerd. De nieuwe toren weerspiegelt de ervaringen van de vroegere reizigers, die vanop de torenhoge oceaanstomers uitkeken over Antwerpen.


De historische loodsen zijn de stille getuigen van het verhaal van de miljoenen migranten die met de Red Star Line vertrokken.

Nieuwe aanwinsten voor het museum

Met de verwerving van de volledige collectie Robert Vervoort werd het project eigenlijk afgesloten. Maar wanneer zich een interessante gelegenheid voordoet worden nog stukken aangekocht en aan het museum in bruikleen gegeven.

Zo werd in 2023, ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het museum, een schilderij van de “S.S. Belgenland” van de hand van Alfred Jensen verworven.

De voormalige Antwerpse schepen van cultuur Philip Heylen (midden foto rechts) was één van de oorspronkelijke bezielers van het museum. Tijdens een nocturne georganiseerd door Marnixring Antwerpen Hanze overhandigde hij het schilderij aan Bram Beelaert, curator van het museum.