Marnixring Antwerpen Hanze


RENOVATIE ZEILBOOT MARITIEME OPLEIDINGEN

Sponsorproject Marnixring Antwerpen Hanze vzw

in samenwerking met

Antwerp Maritime Academy en De Scheepvaartschool


Zeilen vraagt een grote discipline en een ruime technische kennis. Een zeilboot is gevoelig voor de natuurelementen - aan boord leert men deze in te schatten en te respecteren.

Diverse aspecten van zeemanschap worden bijgebracht. Werken in groep en respect voor elkaar worden nagestreefd.

Daarom zouden alle maritieme studenten een zeilervaring moeten kunnen opdoen.


Doel van dit project is een zeilboot ter beschikking te stellen aan de ruim 800 jongeren die in Antwerpen maritieme opleidingen volgen.

Hiervoor zal een oude zeilboot volledig worden gerenoveerd, zeewaardig gemaakt en uitgerust met moderne apparatuur en veiligheidsvoorzieningen.

De boot is 12 m lang en biedt accommodatie voor 8 zeilers.
De boot zal het visitekaartje worden van Antwerpen en haar maritieme scholen tijdens zeilwedstrijden en andere watergebonden evenementen.

De zeilboot zal ook benut worden voor sociale projecten. Zo zullen b.v. jongeren met leerproblemen de gelegenheid krijgen om, onder deskundige begeleiding, zeiltochten te maken die hen basisvaardigheden voor functioneren in groepsverband bijbrengen.