Marnixring Antwerpen Hanze

Marnixring Internationale Serviceclub


De Marnixring heeft tot doel, in trouw aan de Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap, buiten en boven politieke- of staatsgrenzen die gemeenschap te dienen.

Vriendschap is een sleutelwoord van de ringwerking. Tevens wordt van de leden een actieve inzet voor de Vlaamse gemeenschap op alle terreinen (sociaal-economisch, cultureel, staatkundig, ...) verwacht.

Het zwaartepunt van de dienstverlening en de initiatieven ligt bij de individuele ringen, die echter heel wat activiteiten samen met andere ringen organiseren. Ook vanuit het hoofdbestuur worden initiatieven ontwikkeld, waarop de individuele ringen kunnen inpikken. Zo organiseerde het hoofdbestuur verscheidene congressen en humanitaire acties.

Bezoek de website voor informatie

over de diverse ringactiviteiten