Marnixring Antwerpen Hanze

Marnixring

Antwerpen Hanze


Antwerpen Hanze is één van de zes Antwerpse ringen en koos een naam die verwijst naar het internationale mercantiele karakter van de havenstad.

Het is een hechte vriendenkring die maandelijks samenkomt, voordrachten en culturele activiteiten organiseert, deelneemt aan gezamenlijke ringactiviteiten, meewerkt aan  humanitaire projecten en zich inzet voor de realisatie van de doelstellingen van de vereniging.

Antwerpen Hanze werd op 13 december 1984 in de Marnixring opgenomen en op 12 oktober 1985 geïnstalleerd.

De vereniging telt momenteel 23 leden.


Activiteiten

De maandvergaderingen van onze ring vinden in principe elke tweede donderdag plaats, samenkomst om 19.00 u., aan tafel om 20.00 u.

Zonder tegenbericht gaan ze door in Restaurant RAS (voorheen Zuiderterras), Ernest Van Dijckkaai 37, 2000 Antwerpen


Enkel voor ringleden die

aangemeld zijn op marnixring.org